Kraje • 2016

Jihomoravský kraj

IČO 70888337

Dobrý zadavatel. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

3.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zhotovitel stavby Moravian Science Center Brno
Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání
13
Ø5 v odvětví
Zhotovitel stavby - Domov pro seniory Újezd u Brna
Výstavba domovů důchodců
14
Ø4 v odvětví
Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre Brno
Výstavní zařízení
2
Ø2 v odvětví
Dodávky technologie projektu
Informační systémy a servery
3
Ø2 v odvětví
Zhotovitel stavby Obnova vily Löw-Beerů
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bors Břeclav a.s.
8 174 848 363
Zlínstav a.s.
5 168 228 530
Pks stavby a.s.
1 117 975 221
Sun Drive s.r.o.
1 107 075 000
Vydos Bus a.s.
5 101 844 315
Ostatní dodavatelé 134 883 159 164

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 46% (12 z 26)
Necenová soutěž 4% (1 z 26)
Dělení zakázky na části 19% (5 z 26)
Elektronická aukce 0% (0 z 26)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 560 633 771
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 248 830 211
Nákupy celkem 3 809 463 982

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

71%
průměr 69%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění poskytování sociální služby azylové domy pro rodiny s dětmi v okrese Brno-město
Jediný dodavatel (technické důvody)
16 224 650
Zajištění poskytování sociální služby azylové domy pro jednotlivce v okrese Brno-město
Jediný dodavatel (technické důvody)
14 240 850
Propagace Jihomoravského kraje při pořádání Grand Prix České republiky 2013
Neuveden
8 210 000
Propagace Jihomoravského kraje při pořádání Grand Prix České republiky 2014
Jediný dodavatel (právní důvody)
8 210 000
Zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice v Jihomoravském kraji
Jediný dodavatel (technické důvody)
7 057 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 47%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,41

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 157)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (5 z 157)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 157)
Chybné IČO dodavatele 1% (2 z 157)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 157)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 157)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 157)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (18 z 157)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 157)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (3 z 157)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (3 z 157)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 157)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 157)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (10 z 157)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (22 z 157)