Nemocnice • 2015

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

IČO 27283933

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komplexní pojištění KNL, a.s.
Pojištění
3
Ø2 v odvětví
Krajská nemocnice Liberec - HELIPORT
Stavba ocelových konstrukcí
8
Ø4 v odvětví
Dodávka počítačového tomografu
Tomografické přístroje
2
Ø2 v odvětví
Mobilní CT
Tomografické přístroje
1
Ø2 v odvětví
Poskytování servisních služeb - lineární urychlovače
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
North Med spol. s r.o.
7 52 435 190
Philips Česká republika s.r.o.
7 51 665 055
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
2 51 595 198
Siemens, s.r.o.
3 42 431 029
Cl-evans s.r.o.
3 34 535 094
Ostatní dodavatelé 41 215 038 779

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (9 z 18)
Necenová soutěž 22% (4 z 18)
Dělení zakázky na části 33% (6 z 18)
Elektronická aukce 0% (0 z 18)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

32%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 448 832 515
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 4 004 523 485
Nákupy celkem 4 453 356 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

47%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Upgrade angiografického přístroje Allura 9C
Jediný dodavatel (technické důvody)
17 063 425
Poskytování servisních služeb - MR Achieva 1,5T
Předchozí zakázka bez nabídek
9 964 800
Komplexní pojištění KNL, a.s.
Krajní naléhavost
9 700 378
Poskytování servisních služeb - Brilliance CT 16-slice
Jediný dodavatel (technické důvody)
6 538 920
Poskytování servisních služeb - rentgenové přístroje
Jediný dodavatel (technické důvody)
6 330 840

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

35%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 26%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,57

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (2 z 63)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 13% (8 z 63)
Neuvedený druh řízení 2% (1 z 63)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 63)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 63)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 63)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (2 z 63)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (9 z 63)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

29%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 44% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,35 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 63)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 63)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 63)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 63)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 63)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 63)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (17 z 63)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Poskytnutí částí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.