Malá města • 2016

Město Beroun

IČO 00233129

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Poskytování služeb a správy majetku města Beroun
Správa zařízení (institucí)
4
Ø3 v odvětví
Veřejná doprava pro všechny
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Poskytování služeb a správy majetku města Beroun
Správa zařízení (institucí)
1
Ø3 v odvětví
II. ZŠ Preislerova- zateplení
Tepelné izolace
8
Ø6 v odvětví
Sejdeme se na Plzeňce
Opravy a modernizace budov
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Technické služby Beroun,s.r.o.
2 91 956 592
Strabag a.s.
2 41 084 937
Marhold a.s.
1 19 616 069
Energie - stavební a báňská a.s.
1 17 480 533
Berger Bohemia a. s.
1 13 957 209
Ostatní dodavatelé 16 56 872 457

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 71% (5 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

53%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Poskytování služeb a správy majetku města Beroun
Neuveden
31 636 382
Oprava chodníku, propustku a opěrné zdi v Berouně – městské části Jarov
Neuveden
3 301 130

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 23)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (2 z 23)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 23)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 23)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 23)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 23)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 23)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (4 z 23)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 23)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 23)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 23)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 23)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 23)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (1 z 23)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 30% (7 z 23)