Malá města • 2016

Město Zruč nad Sázavou

IČO 00236667

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

7%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zručský zámek ožívá - III. etapa
Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
1
Ø4 v odvětví
Zručský zámek ožívá - III. etapa
Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
2
Ø4 v odvětví
Administrativně-správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou II
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou
Zahradnické služby
4
Ø6 v odvětví
Dodávka zametacího vozidla a techniky pro svoz bioodpadu - Město Zruč nad Sázavou
Zametací vozy
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

11%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Archatt Památky spol. s r.o.
2 85 559 845
Stavmika s.r.o.
1 6 885 999
Gardenline s.r.o.
1 6 150 636
Unikont Group s.r.o.
1 2 737 000
Vanderlaan s.r.o.
1 2 558 525
Ostatní dodavatelé 1 1 850 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

13%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zručský zámek ožívá - III. etapa
Dodatečné práce
42 780 646

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

60%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 29% (2 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (1 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (1 z 7)