Státní firmy • 2015

Čez Distribuce, a. s.

IČO 24729035

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

0%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba nové TR 110/22 kV Chýně
Instalace a montáž rozvoden
5
Ø4 v odvětví
TR Tuchlovice - zvýšení zkratové odolnosti
Výstavba rozvoden
4
Ø3 v odvětví
Výstavba nové TR 110/22 kV Holýšov
Instalace a montáž rozvoden
4
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce vedení vvn Třebovice - odb. Studénka
Nadzemní elektrická vedení
5
Ø2 v odvětví
Zajištění BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona 309/2006 Sb. a věcí souvisejících
Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
2
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

0%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 45)
Necenová soutěž 20% (9 z 45)
Dělení zakázky na části 64% (29 z 45)
Elektronická aukce 0% (0 z 45)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

0%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 0
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 141 324 497 500
Nákupy celkem 141 324 497 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

0%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

19%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 67%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,27

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

0%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 100% (27 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 27)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

73%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,07 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

0%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 27)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 27)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 22% (6 z 27)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 27)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 27)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 27)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (4 z 27)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.