Kraje • 2016

Ústecký kraj

IČO 70892156

Dobrý zadavatel. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

2.
pořadí
82%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 69%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Busline a.s.
5 1 644 167 936
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
4 1 286 728 364
Čsad Slaný a.s.
3 937 267 267
Arriva Teplice s.r.o.
2 747 843 761
Bds-bus, s.r.o.
1 274 831 526
Ostatní dodavatelé 310 1 912 491 410

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 46% (45 z 98)
Necenová soutěž 55% (54 z 98)
Dělení zakázky na části 33% (32 z 98)
Elektronická aukce 1% (1 z 98)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 6 817 748 903
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 907 982 703
Nákupy celkem 7 725 731 606

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

49%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,37

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 326)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (5 z 326)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 326)
Chybné IČO dodavatele 5% (17 z 326)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 326)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 326)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 326)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (6 z 326)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 326)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (2 z 326)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (5 z 326)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 326)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 326)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (9 z 326)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (51 z 326)