Malá města • 2016

Město Kosmonosy

IČO 00508870

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zámek Kosmonosy - komplexní oprava vnějšího průčelí západní, severní a jižní části
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Nakládání s komunálním odpadem na území města Kosmonosy
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce ulice Pod Loretou, Kosmonosy
Výstavba silnic
3
Ø5 v odvětví
Oprava východního průčelí zámku Kosmonosy
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Oprava opěrných zdí a stávajícího oplocení zámku Kosmonosy
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Prima spol. s r.o.
1 18 888 324
Compag Mladá Boleslav s.r.o.
3 17 776 280
Vyslystav s.r.o.
3 8 878 512
Colas Cz, a.s.
1 6 929 948
Sp spol. s r.o.
1 6 149 772
Ostatní dodavatelé 8 24 297 312

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 50% (1 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

63%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dotace ROP - rekonstrukce místních komunikací
Dodatečné práce
3 127 639
Dotace ROP - rekonstrukce místních komunikací
Dodatečné práce
3 035 652
Dodávka požárního vozidla T 815 6x6 CAS 20 - dlouhá kabina 1+5 pro sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy
Neuveden
2 825 137

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (5 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 17)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

77%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 6% (1 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 24% (4 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (2 z 17)