Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kosmonosy

IČO 00508870

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění úklidu, zimní sjízdnosti a údržby veřejné zeleně ve městě Kosmonosy
Čištění a zametání ulic
1
Ø2 v odvětví
Zámek Kosmonosy - komplexní oprava vnějšího průčelí západní, severní a jižní části
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Pod Loretou, Kosmonosy
Výstavba silnic
3
Ø8 v odvětví
Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro Město Kosmonosy
Zemní plyn
2
Ø5 v odvětví
Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro Město Kosmonosy
Elektrická energie
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
1 24 066 282
PRIMA spol. s r.o.
1 18 888 325
COLAS CZ, a.s.
1 6 929 949
ČEZ Prodej, s.r.o.
1 1 895 614
Amper Market, a.s.
2 1 038 903

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 109 920 951
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 35 772 486
Nákupy celkem 145 693 438

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění dodávek elektrické energie pro 13 odběrných míst veřejného osvětlení ve vlastnictví města Kosmonosy
Neuveden
594 992

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (1 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 20% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)