Státní správa • 2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČO 70994234

Dobrý zadavatel. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

10.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace trati Rokycany - Plzeň
Železniční stavitelství
6
Ø1 v odvětví
Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice - ZL 12
Výstavba železnic
1
Ø1 v odvětví
Rekonstrukce žst. Olomouc
Výstavba železnic
8
Ø1 v odvětví
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví
Výstavba železnic
7
Ø1 v odvětví
Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora
Železniční stavitelství
9
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Skanska a.s.
21 6 086 475 634
Metrostav a.s.
16 5 693 877 945
Eurovia Cs, a.s.
12 5 581 488 557
Strabag Rail a.s.
21 5 464 777 707
Ohl Žs, a.s.
22 5 330 929 348
Ostatní dodavatelé 280 19 891 411 572

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

83%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 46% (111 z 242)
Necenová soutěž 0% (1 z 242)
Dělení zakázky na části 0% (1 z 242)
Elektronická aukce 5% (12 z 242)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 48 741 955 220
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 48 741 955 220

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

60%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice - ZL 12
Dodatečné práce
2 605 088 937
Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy
Dodatečné práce
496 877 254
Dodávky náhradních dílů k výhybkám výhybkovým konstrukcím I. a II. generace a příbuzného materiálu na zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty
Dodatečné práce
400 000 000
Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy
Dodatečné práce
210 142 557
Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy
Dodatečné práce
173 735 421

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

62%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 12%
Zrušené zakázky 12%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,78

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (5 z 374)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (74 z 374)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 374)
Chybné IČO dodavatele 7% (26 z 374)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 374)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 374)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (19 z 374)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (36 z 374)