Kraje • 2016

Zlínský kraj

IČO 70891320

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa – dodávka stavby
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
6
Ø4 v odvětví
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodatečné stavební práce III.
Stavební práce
neuveden
Ø5 v odvětví
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodatečné stavební práce
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Unistav a.s.
4 197 735 225
Cgm Morava s.r.o.
3 167 437 092
Vw Wachal a.s.
7 147 467 586
E.on Energie, a.s.
8 103 223 139
Lumius, spol. s r.o.
2 95 093 529
Ostatní dodavatelé 168 951 761 289

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 22% (7 z 32)
Necenová soutěž 16% (5 z 32)
Dělení zakázky na části 28% (9 z 32)
Elektronická aukce 0% (0 z 32)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 666 901 066
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 413 322 327
Nákupy celkem 2 080 223 393

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

19%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

66%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 26%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,54

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (10 z 192)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 35% (67 z 192)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 192)
Chybné IČO dodavatele 2% (4 z 192)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 192)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 192)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 192)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (3 z 192)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 192)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 192)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 192)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 192)
Insolvence dodavatele 6% (12 z 192)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (28 z 192)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (23 z 192)