Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IČO 75151545

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Průmstav Náchod s.r.o.
2 9 211 059
Ag Com, a.s.
1 6 462 201
Iss Facility Services s.r.o.
9 3 748 765
Asj s.r.o.
2 3 631 454
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
3 3 242 917
Ostatní dodavatelé 9 10 301 672

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

25%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 36 598 073
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 553 879 925
Nákupy celkem 590 477 998

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

57%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 26)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 26)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 26)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 26)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 26)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 26)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 26)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 26)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

23%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 30% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 26)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 26)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 26)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 26)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 26)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 26)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 4% (1 z 26)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.