Státní firmy • 2015

Lom Praha s.p.

IČO 00000515

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

28.
pořadí
68%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadel, havarijní pojištění letadel
Pojištění
2
Ø2 v odvětví
"Modernizace trenažeru pro letoun L-159 (KTL-159)"
Pozemní letecké trenažéry
1
Ø2 v odvětví
Rámcová kupní smlouva na dodávku ložisek
Ložiska
4
Ø3 v odvětví
Rámcová smlouva na opravu pomocného zařízení SAFIR
Opravy, údržba a související služby týkající se letadel a dalšího zařízení
1
Ø2 v odvětví
Letecká přeprava vrtulníků Mi-17
Letecká doprava
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
FIN Sp.z o.o.
0 51 111 111
Pamco Int. a.s.
5 47 948 230
Lotair Cz s.r.o.
14 44 357 070
Realprogres s.r.o.
8 43 153 282
Vorrens s.r.o.
4 42 222 222
Ostatní dodavatelé 82 443 286 412

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

89%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (56 z 93)
Necenová soutěž 85% (79 z 93)
Dělení zakázky na části 92% (86 z 93)
Elektronická aukce 2% (2 z 93)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 759 974 432
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 295 213 568
Nákupy celkem 4 055 188 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

53%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
"Modernizace trenažeru pro letoun L-159 (KTL-159)"
Neuveden
33 245 139
Rámcová smlouva na opravu pomocného zařízení SAFIR
Neuveden
20 000 000
Dodávky vody a odvádění odpadních vod
Neuveden
14 000 000
OPRAVA DÍLŮ MOTORŮ AI-25TL
Neuveden
9 633 186
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVU ČERPADEL NR3
Neuveden
9 102 755

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 63%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,21

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (6 z 213)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 77% (165 z 213)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 213)
Chybné IČO dodavatele 4% (8 z 213)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 213)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 213)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (1 z 213)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 15% (31 z 213)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

42%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 47% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,48 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

71%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (1 z 213)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 213)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 15% (32 z 213)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 213)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 213)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 213)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (44 z 213)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.