Státní firmy • 2015

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost

IČO 00005886

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Vyjádření zadavatele

 

Stanovisko zadavatele k hodnocení

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., (dále jen DPP) nepovažuje aktivity platformy zIndex.cz v oblasti hodnocení zadavatelů veřejných zakázek za objektivní a vyvážené. Strojový mechanismus zpracování dat nedokáže např. zohlednit všechna specifika zákonných podmínek pro sektorové zadavatele, specifické podmínky a prostředí jednotlivých nástrojů profilu zadavatele a mnoho jiných proměnných, které do zadávací praxe DPP přináší jeho unikátní postavení v podmínkách národního relevantního trhu. Sami autoři nástroje připouštějí možné nepřesnosti a pouhou přibližnost vypovídací hodnoty výsledků své práce (např. „Připravili jsme systém pro hodnocení veřejných zakázek jménem zIndex. Pomocí něj umíme zhruba měřit, jak dobře města zadávají veřejné zakázky.“  „Metodika je vhodná pro porovnávání zadavatelů s obdobnou strukturou a velikostí výdajů.“ „U institucí s unikátní výdajovou strukturou…  má proto hodnocení pouze informativní charakter.“ „zIndex je sice poměrně robustní statistický ukazatel, přesto nedokáže postihnout všechny, zejména kvalitativní, složky dobrého zadávání veřejných zakázek“). Souběžně s tím jsou jak metodika, tak výsledky měření komentovány tendenčně vyznívajícími texty (např. „Má veřejnost možnost zjistit kam tekly peníze?“). DPP v těchto souvislostech necítí potřebu vymezovat se proti nepřesným a zavádějícím výsledkům šetření, veškerá možná pochybení při zadávaní veřejných zakázek jsou zkoumána příslušnými orgány a pouze závěry těchto kontrol jsou pro DPP závazné a určující.

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

12. 2. 2016

 

Vyjádření zIndexu

Jelikož není předložena žádná konkrétní kritika, reagujeme pouze na obecné tvrzení, že případná pochybení zkoumají příslušné orgány. Jedná se dle našeho názoru o nepochopení principu hodnocení dobré praxe, kdy jádrem hodnocení zindex.cz není prosté řešení souladu postupu se zákonem (byť je pravdou, že DPP např. v rozporu se zákonem neposkytnul požadované informace, což je v hodnocení zohledněno).

DPP např. zrušil 47 % vypsaných zakázek. Nejedná se o porušení zákona o veřejných zakázkách. Nicméně se dle našeho názoru jedná o nehospodárné chování, které vede k demotivaci uchazečů se účastnit zakázek, v důsledku tak k menší konkurenci a vyšším cenám. DPP patří v tomto ohledu k nejhoším zadavatelům, a je dle našeho názoru oprávněně negativně hodnocen.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

27%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
POSKYTOVÁNÍ KOMPLETNÍHO SERVISU ZABEZPEČUJÍCÍHO PROVOZUSCHOPNOST VLAKŮ METRA TYPU 81-71M
Opravy a údržba
1
Ø3 v odvětví
Dodávka silové elektřiny pro odběrná místa metra, tramvaje a ostatní velkoodběr
Elektrická energie
3
Ø4 v odvětví
Poskytování úklidových služeb
Úklidové služby
4
Ø8 v odvětví
Dodavatel vnitropodnikové dopravy
Pronájem nákladních automobilů s řidičem
1
Ø3 v odvětví
Výstavba metra V. A (Dejvická – Motol) - PC 92 Zabezpečovací zařízení
Stavební montážní práce
2
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Škoda Transportation a.s.
1 7 486 289 378
Pražská energetika, a.s.
1 1 178 700 000
Premio Invest s.r.o.
1 1 000 000 000
Karir Cz s.r.o.
1 747 579 000
Ažd Praha s.r.o.
2 399 597 611
Ostatní dodavatelé 78 4 026 027 872

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 42% (16 z 38)
Necenová soutěž 24% (9 z 38)
Dělení zakázky na části 18% (7 z 38)
Elektronická aukce 0% (0 z 38)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 18 583 692 920
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 16 796 960 080
Nákupy celkem 35 380 653 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

12%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
POSKYTOVÁNÍ KOMPLETNÍHO SERVISU ZABEZPEČUJÍCÍHO PROVOZUSCHOPNOST VLAKŮ METRA TYPU 81-71M
Jediný dodavatel (právní důvody)
7 486 289 378
Dopravní odbavovací systém-dodávka licencí
Dodatečné práce
16 000 000
DODÁVKA POSYPOVÝCH SOLÍ
Předchozí zakázka bez nabídek
5 000 000
DODÁVKA POSYPOVÝCH SOLÍ
Předchozí zakázka bez nabídek
5 000 000
PD pro výběr zhotovitele na prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická - stropní desky Dejvická
Předchozí zakázka bez nabídek
4 365 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 47%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,62

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 88)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 24% (21 z 88)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 88)
Chybné IČO dodavatele 9% (8 z 88)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 88)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 88)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 10% (9 z 88)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (7 z 88)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

46%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 91% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,98 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 88)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (1 z 88)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 88)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 88)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 88)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 88)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (24 z 88)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.