State-owned enterprises • 2015

Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost

IČO 00005886

Large volume of money is spent without open competition. Calls for tenders are often modified or cancelled.

Buyer's statement

 

Stanovisko zadavatele k hodnocení

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., (dále jen DPP) nepovažuje aktivity platformy zIndex.cz v oblasti hodnocení zadavatelů veřejných zakázek za objektivní a vyvážené. Strojový mechanismus zpracování dat nedokáže např. zohlednit všechna specifika zákonných podmínek pro sektorové zadavatele, specifické podmínky a prostředí jednotlivých nástrojů profilu zadavatele a mnoho jiných proměnných, které do zadávací praxe DPP přináší jeho unikátní postavení v podmínkách národního relevantního trhu. Sami autoři nástroje připouštějí možné nepřesnosti a pouhou přibližnost vypovídací hodnoty výsledků své práce (např. „Připravili jsme systém pro hodnocení veřejných zakázek jménem zIndex. Pomocí něj umíme zhruba měřit, jak dobře města zadávají veřejné zakázky.“  „Metodika je vhodná pro porovnávání zadavatelů s obdobnou strukturou a velikostí výdajů.“ „U institucí s unikátní výdajovou strukturou…  má proto hodnocení pouze informativní charakter.“ „zIndex je sice poměrně robustní statistický ukazatel, přesto nedokáže postihnout všechny, zejména kvalitativní, složky dobrého zadávání veřejných zakázek“). Souběžně s tím jsou jak metodika, tak výsledky měření komentovány tendenčně vyznívajícími texty (např. „Má veřejnost možnost zjistit kam tekly peníze?“). DPP v těchto souvislostech necítí potřebu vymezovat se proti nepřesným a zavádějícím výsledkům šetření, veškerá možná pochybení při zadávaní veřejných zakázek jsou zkoumána příslušnými orgány a pouze závěry těchto kontrol jsou pro DPP závazné a určující.

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

12. 2. 2016

 

zIndex comment

Jelikož není předložena žádná konkrétní kritika, reagujeme pouze na obecné tvrzení, že případná pochybení zkoumají příslušné orgány. Jedná se dle našeho názoru o nepochopení principu hodnocení dobré praxe, kdy jádrem hodnocení zindex.cz není prosté řešení souladu postupu se zákonem (byť je pravdou, že DPP např. v rozporu se zákonem neposkytnul požadované informace, což je v hodnocení zohledněno).

DPP např. zrušil 47 % vypsaných zakázek. Nejedná se o porušení zákona o veřejných zakázkách. Nicméně se dle našeho názoru jedná o nehospodárné chování, které vede k demotivaci uchazečů se účastnit zakázek, v důsledku tak k menší konkurenci a vyšším cenám. DPP patří v tomto ohledu k nejhoším zadavatelům, a je dle našeho názoru oprávněně negativně hodnocen.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

27%
average 52%
Largest contracts
Industry
Bids
POSKYTOVÁNÍ KOMPLETNÍHO SERVISU ZABEZPEČUJÍCÍHO PROVOZUSCHOPNOST VLAKŮ METRA TYPU 81-71M
Opravy a údržba
1
Ø3 in industry
Dodávka silové elektřiny pro odběrná místa metra, tramvaje a ostatní velkoodběr
Elektrická energie
3
Ø4 in industry
Poskytování úklidových služeb
Úklidové služby
4
Ø8 in industry
Dodavatel vnitropodnikové dopravy
Pronájem nákladních automobilů s řidičem
1
Ø3 in industry
Výstavba metra V. A (Dejvická – Motol) - PC 92 Zabezpečovací zařízení
Stavební montážní práce
2
Ø4 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

66%
average 62%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Škoda Transportation a.s.
1 7,486,289,378
Pražská energetika, a.s.
1 1,178,700,000
Premio Invest s.r.o.
1 1,000,000,000
Karir Cz s.r.o.
1 747,579,000
Ažd Praha s.r.o.
2 399,597,611
Other suppliers 78 4,026,027,872

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (16 from 0)
Nonprice competition 24% (9 from 38)
Division into lots 18% (7 from 38)
E-auction 0% (0 from 38)
Innovative procedure 0% ( from 38)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

72%
average 67%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 18,583,692,920
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 16,796,960,080
Total 35,380,653,000

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

12%
average 73%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
POSKYTOVÁNÍ KOMPLETNÍHO SERVISU ZABEZPEČUJÍCÍHO PROVOZUSCHOPNOST VLAKŮ METRA TYPU 81-71M
Jediný dodavatel (právní důvody)
- 7,486,289,378
Dopravní odbavovací systém-dodávka licencí
Dodatečné práce
- 16,000,000
DODÁVKA POSYPOVÝCH SOLÍ
Předchozí zakázka bez nabídek
- 5,000,000
DODÁVKA POSYPOVÝCH SOLÍ
Předchozí zakázka bez nabídek
- 5,000,000
PD pro výběr zhotovitele na prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická - stropní desky Dejvická
Předchozí zakázka bez nabídek
- 4,365,000

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

33%
average 59%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 1%
Cancelled contracts 47%
Average requirements modifications count 1.62

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

82%
average 76%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 1% (1 from 88)
Final or estimated price not published 24% (21 from 88)
Procedure type not published 0% (0 from 88)
Missing supplier ID 9% (8 from 88)
Missing buyer ID 0% (0 from 88)
Wrong buyer name 0% (0 from 88)
Missing call for tenders 8% (7 from 88)
Missing winning price 0% ( from 88)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 88)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

46%
average 36%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 91% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 1.98 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

94%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 88)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 1% (1 from 88)
Subcontractor share above 50 % 1% (1 from 88)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 88)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 88)
Supplier donating to political party 1% (1 from 88)
Supplier did not publish financial results on time 27% (24 from 88)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

0%
average 29%

No response

Buyer did not reply within mandatory 15 days limit.