Státní správa • 2015

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze

IČO 75010330

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Thermo Fisher Scientific (praha) s.r.o.
1 11 279 124
Pragolab s.r.o.
3 10 366 800
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
1 9 700 000
Czech Coal a.s.
1 8 173 440
Hpst, s.r.o.
3 6 891 218
Ostatní dodavatelé 42 42 055 145

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 102 799 025
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 276 264 045
Nákupy celkem 379 063 070

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 31%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,44

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (3 z 52)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (2 z 52)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 52)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 52)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 52)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 52)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (2 z 52)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 52)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

17%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 24% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,26 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 52)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 52)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 52)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 52)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 52)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 52)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (16 z 52)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.