Kraje • 2016

Plzeňský kraj

IČO 70890366

Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

7.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů
Pojištění
3
Ø2 v odvětví
Sanace kontaminovaného území Plzeň - Libušín
Služby související se znečišťováním půdy
4
Ø4 v odvětví
Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie
Informační systémy
4
Ø1 v odvětví
Transformace DOZP Stod I. etapa - lokality Dnešice, Stod, Nýřany, Holýšov
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
6
Ø4 v odvětví
Redakční činnost, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj
Tiskařské a distribuční služby
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Václav Kestler
9 59 043 287
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 41 091 900
Dekonta, a.s.
2 39 567 589
Notes Cs a.s.
2 39 525 000
Poliklinika Tachov, příspěvková organizace
4 33 691 407
Ostatní dodavatelé 152 396 196 710

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 31% (11 z 36)
Necenová soutěž 6% (2 z 36)
Dělení zakázky na části 39% (14 z 36)
Elektronická aukce 0% (0 z 36)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 621 892 387
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 324 979 117
Nákupy celkem 1 946 871 504

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

66%
průměr 69%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele MARBES CONSULTING s.r.o.
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
13 624 928
Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o.
Neuveden
12 786 992
Provozování protialkoholní záchytné stanice v Plzeňském kraji - JŘBU
Neuveden
4 792 000
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Tachov a jeho spádové území v roce 2014
Neuveden
4 499 411
Rozvoj IDP - přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard
Jediný dodavatel (právní důvody)
3 995 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 43%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 170)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 1% (1 z 170)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 170)
Chybné IČO dodavatele 2% (3 z 170)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 170)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 170)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 170)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (7 z 170)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 170)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 170)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (5 z 170)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 170)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 170)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (3 z 170)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (21 z 170)