Nemocnice • 2015

Krajská zdravotní, a.s.

IČO 25488627

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

12%
průměr 57%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

13%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ecp a.s.
1 2 826 360 000
Metall Quatro spol. s r.o.
1 129 495 914
Čez Teplárenská, a.s.
1 60 000 000
Stapro s. r. o.
2 56 439 850
Amedis, spol. s r.o.
2 42 410 120
Ostatní dodavatelé 92 421 772 879

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 68% (25 z 37)
Necenová soutěž 14% (5 z 37)
Dělení zakázky na části 86% (32 z 37)
Elektronická aukce 0% (0 z 37)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 3 638 358 777
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 4 305 097 723
Nákupy celkem 7 943 456 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

68%
průměr 78%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

34%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 44%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,73

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (5 z 100)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (9 z 100)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 100)
Chybné IČO dodavatele 4% (4 z 100)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 100)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 100)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (4 z 100)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (7 z 100)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

53%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 58% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,32 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

63%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 100)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 100)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 100)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 100)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 100)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 100)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (19 z 100)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Poskytnutí částí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.