Malá města • 2016

Město Lipník nad Bečvou

IČO 00301493

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Lipník nad Bečvou - rekonstrukce ulic Losertova a Palackého
Výstavba vedlejších komunikací
2
Ø6 v odvětví
Lipník nad Bečvou - revitalizace ulice Bratrská
Stavební úpravy pro komunikace
10
Ø5 v odvětví
Sběrné středisko odpadů Lipník nad Bečvou
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Obnova zámeckého parku
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
5
Ø6 v odvětví
Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou – technologické vybavení
Systém kontejnerového skladování
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Sates Morava spol. s r.o.
1 16 363 000
Strabag a.s.
1 9 479 087
Ares Lipník n. B., s.r.o.
4 8 751 001
Šum & Kon, Lipník nad Bečvou, s.r.o.
1 5 854 759
Elkoplast Cz, s.r.o.
1 2 420 344
Ostatní dodavatelé 1 1 816 574

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 100% (1 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 40%
Zrušené zakázky 40%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 56% (5 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 11% (1 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (3 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (2 z 9)