Nemocnice • 2015

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

IČO 00669792

Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

10.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pl Dobřany - novostavba pavilonu léčebné péče č. 30
Výstavba klinik
22
Ø4 v odvětví
Dodávky plenkových kalhotek a podložek pro inkotinentní pacienty
Papírové hygienické výrobky
2
Ø3 v odvětví
Adaptace objektu čp. 496, pavilon č. 31
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
24
Ø4 v odvětví
PL v Dobřanech -dodávka hygienických potřeb
Papírové hygienické výrobky
4
Ø3 v odvětví
Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
11
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 27 647 518
Hartmann - Rico a.s.
1 17 500 000
Západočeská stavební společnost, s.r.o.
1 14 482 326
A 1 Kuchyně s.r.o.
1 6 101 200
Silba-elstav s.r.o.
1 4 995 296
Ostatní dodavatelé 19 21 959 488

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

41%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 92 685 830
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 467 613 142
Nákupy celkem 560 298 972

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávky medicinálních a technických plynů vč. nájmu tlakových lahví
Předchozí zakázka bez nabídek
4 857 582

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (5 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 21% (5 z 24)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (3 z 24)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

35%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 44% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,77 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

64%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 24)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 4% (1 z 24)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 24)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 24)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 24)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 24)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 50% (12 z 24)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 33%

Poskytnutí částí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.