Nemocnice • 2015

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

IČO 00534242

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. O zakázky je dostatečná konkurence.

2.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 57%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Siemens, s.r.o.
1 19 456 400
Bystroň Group a.s.
2 14 153 305
Aura Medical s.r.o.
2 5 889 000
Beskydská stavební, a.s.
1 5 474 805
Diasorin Czech s.r.o.
1 3 608 900
Ostatní dodavatelé 13 15 427 708

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 75% (3 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 75% (3 z 4)
Elektronická aukce 50% (2 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

29%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 64 158 118
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 718 792 382
Nákupy celkem 782 950 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 78%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 43%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 4,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

91%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 93% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

74%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 10% (2 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 35% (7 z 20)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.