Malá města • 2016

,,svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí

IČO 49468952

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
5
Ø5 v odvětví
Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov
Stavební práce na výstavbě kanalizace
14
Ø5 v odvětví
Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - využití opčního práva
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
1
Ø5 v odvětví
"Lipůvka - odkanalizování vyústí, výusť jihovýchod a jihozápad"
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace v ul. Masarykova Blansko
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

5%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
10 454 576 438
Swietelsky stavební s.r.o.
2 16 152 992
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
1 12 330 636
Vhs Brno, a.s.
1 9 473 698
Strabag a.s.
2 8 478 508
Ostatní dodavatelé 4 18 402 208

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

68%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,55

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (5 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (1 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (2 z 20)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 10% (2 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 5% (1 z 20)