Státní firmy • 2015

Čeps, a.s.

IČO 25702556

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
V410 zdvojení vedení, realizace
Demolice a zemní práce
4
Ø4 v odvětví
TR Čechy střed Istavebně - montážní práce - dodatek č. 1
Demolice a zemní práce
1
Ø4 v odvětví
Čechy střed I, stavebně - montážní práce
Demolice a zemní práce
5
Ø4 v odvětví
TR Mírovka - Mírovka I, stavebně-montážní práce - Dodatek 2
Demolice a zemní práce
1
Ø4 v odvětví
TR Mírovka - Mírovka I, stavebně-montážní práce - Dodatek 3
Demolice a zemní práce
1
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Egem s.r.o.
26 7 547 752 254
Sag Elektrovod, a.s. organizační složka Brno
17 4 893 135 872
Ase, s.r.o.
25 2 469 863 067
Omexom Ga Energo s.r.o.
2 2 271 944 390
TAMINI TRASFORMATORI srl
0 727 599 000
Ostatní dodavatelé 46 3 930 924 689

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 18)
Necenová soutěž 17% (3 z 18)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 18)
Elektronická aukce 0% (0 z 18)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 28 138 241 082
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 19 239 027 418
Nákupy celkem 47 377 268 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

35%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

43%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 31%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (3 z 120)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (36 z 120)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 120)
Chybné IČO dodavatele 4% (5 z 120)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 120)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 120)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (1 z 120)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 35% (42 z 120)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

2%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 3% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 120)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 120)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 120)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 120)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 120)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 120)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (19 z 120)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 29%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.