Státní firmy • 2015

Mero Čr, a.s.

IČO 60193468

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

22.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Technologické výřezy ropovodů - rámcová smlouva
Stavební práce pro ropovody a plynovody
8
Ø5 v odvětví
Oprava nátěrů na nádržích a potrubí na CTR Nelahozeves - rámcová smlouva
Obnova nátěrů
2
Ø4 v odvětví
Dodávka 4 ks požárních vozidel
Požární vozidla
2
Ø3 v odvětví
Datový, programátorský servis GIS a geodetické činnosti - rámcová smlouva
Vývoj databázového programového vybavení
3
Ø1 v odvětví
Servisní činnost na elektrických zařízeních CTR II
Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Plc Services a.s.
2 39 909 355
Glumbík s.r.o.
1 31 666 666
Streicher, spol. s r.o. Plzeň
1 31 666 666
Proficolor, společnost s ručením omezeným
1 31 323 541
Geodézie - Topos a.s.
2 23 611 000
Ostatní dodavatelé 21 125 475 545

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (1 z 8)
Necenová soutěž 12% (1 z 8)
Dělení zakázky na části 25% (2 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 631 276 317
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 631 276 317

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Poskytování komplexní služeb v oblasti finančního a ekonomického poradenství
Neuveden
7 927 491
Rozšíření systému GRAMIS 2012
Dodatečné práce
5 611 000
Poskytování komplexní právních služeb (právního poradenství)
Neuveden
5 580 000
Reklama a propagace v rámci mítinku Zlatá Tretra 2014-2016 IAAF WORLD CHALLENGE
Jediný dodavatel (právní důvody)
4 000 000
Reklama a propagace při utkáních Fed Cupu v ČR a mimo ČR
Neuveden
4 000 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,18

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 52% (15 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

20%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 23% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,48 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (5 z 29)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.