Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČO 75151529

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
KKCII. - KŘP ZČK
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov
Rekonstrukce budov
10
Ø5 v odvětví
Poskytování služeb elektronických komunikací
Telekomunikační služby
1
Ø2 v odvětví
Chemický a spotřební materiál
Chemické výrobky
neuveden
Ø2 v odvětví
Odvoz a odstranění tuhého komunálního a separovaného odpadu pro roky 2014-2015 z objektů KŘP -P
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Silba-elstav s.r.o.
4 20 811 759
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
6 10 326 272
Západočeské komunální služby a.s.
5 7 119 118
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 6 432 611
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
2 4 881 423
Ostatní dodavatelé 6 7 904 386

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 100% (4 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

28%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 58 505 277
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 673 660 999
Nákupy celkem 732 166 276

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

61%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Poskytování služeb elektronických komunikací
Neuveden
4 801 516
Nákup chemikálií pro pracoviště genetiky OKTE
Neuveden
1 681 423
Nákup chemikálií pro pracoviště genetiky OKTE
Neuveden
385 274

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 17% (4 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (4 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 12% (3 z 24)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 54% (13 z 24)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

28%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 29% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,15 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 24)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 4% (1 z 24)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 24)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 24)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 24)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 24)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (6 z 24)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.