Nemocnice • 2015

Nemocnice Na Homolce

IČO 00023884

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

18.
pořadí
67%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Magnetická rezonance - 3T
Jednotka magnetické resonance
3
Ø1 v odvětví
Rámcová smlouva na dodávky transfuzních přípravků
Krevní výrobky
2
Ø3 v odvětví
Dodávka angiografického RTG systému
Digitální angiografické přístroje
5
Ø2 v odvětví
Dodávka stentgraftů pro Nemocnici Na Homolce
Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití
2
Ø8 v odvětví
Polygrafická výroba a rozmnožování tiskopisů
Tiskopisy
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
2 56 200 000
Siemens, s.r.o.
3 38 217 667
Raeder & Falge s.r.o.
4 32 791 124
Philips Česká republika s.r.o.
2 29 740 000
Inlab Medical, s.r.o.
1 25 240 000
Ostatní dodavatelé 69 225 228 831

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (5 z 20)
Necenová soutěž 10% (2 z 20)
Dělení zakázky na části 35% (7 z 20)
Elektronická aukce 0% (0 z 20)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

30%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 525 618 287
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 5 456 209 213
Nákupy celkem 5 981 827 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Upgrade informačního systému MD NAV
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
4 230 000
RTG lampa pro PET/CT Biograph
Neuveden
1 890 000
Dodávka RTG lampy pro angiografický systém Multistar - Siemens
Neuveden
1 810 000
Vícepráce na Hybridním multioborovém operačním sále podle změnových listů 9 až 25
Dodatečné práce
1 498 977
Vícepráce na Hybridním multioborovém operačním sále podle změnových listů 1 až 8
Neuveden
1 046 543

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

39%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 70%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,62

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (6 z 82)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (41 z 82)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 82)
Chybné IČO dodavatele 12% (10 z 82)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 82)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 82)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (3 z 82)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (10 z 82)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

40%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 48% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,61 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 82)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 82)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 82)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 82)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 82)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 82)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (15 z 82)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.