Státní firmy • 2015

Revmatologický Ústav

IČO 00023728

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nákup léků pro lékárnu RÚ - biologické léky III
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
2
Ø3 v odvětví
Zajištění dodávek hotových jídel pro dietní stravování pacientů lůžkového oddělení a závodního stravování zaměstnanců RÚ
Příprava jídel
3
Ø2 v odvětví
Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací a lineární tomografií
Rentgenové přístroje
3
Ø2 v odvětví
Pořízení biochemického analyzátoru a průběžné dodávky reagencií
Imunoanalytické přístroje
2
Ø2 v odvětví
Nákup léků pro lékárnu RÚ - léčivé přípravky pro léčbu osteoporózy I
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

8%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
1 192 000 000
Eurest, spol. s r.o.
1 12 000 000
Promedica Praha Group, a.s.
1 5 700 750
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
1 5 500 000
Viapharma s.r.o.
1 4 500 000
Ostatní dodavatelé 4 8 832 380

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 41% (7 z 17)
Necenová soutěž 18% (3 z 17)
Dělení zakázky na části 65% (11 z 17)
Elektronická aukce 0% (0 z 17)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 228 533 130
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 990 828 081
Nákupy celkem 1 219 361 211

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Nákup léků pro lékárnu RÚ - Tracleer
Neuveden
1 000 000
Dodávka léků – Orencia 250 mg INF PLV CSL
Neuveden
Neuvedeno

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 4%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (1 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (5 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 20% (2 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 57% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,88 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (1 z 10)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.