State-owned enterprises • 2015

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČO 25826603

Competitions are open to multiple bidders. Lot of money goes into historical contracts and unregulated purchases.

28.
ranking
68%
zIndex

Buyer's statement

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Uvedené údaje nejsou objektivní, zadavatel realizuje také operativní nákupy v režimu VZMR, které nedosahují částky 500 tis. Kč a tudíž nejsou uveřejňovány na profilu zadavatele, nebo zadání veřejné zakázky je realizováno prostřednictvím centrálního zadavatele.

 

Kvalita dat ve Věstníku

-          Ve dvou případech se jedná o zjednodušeného podlimitního řízení;

-          Ve dvou případech se jednalo o jednací řízení s uveřejněním zadávané podle § 22 odst. 1 a 2 – obě řízení bezprostředně navazovala na zrušená ZŘ (obě zrušena pro neprokázání kvalifikace u všech uchazečů) a tudíž zadavatel není povinen uveřejnit oznámení. V oznámení o zadání zakázky bylo v obou případech uvedeno v čl. VI.2, že se jedná o JŘsU podle § 22 odst. 1 a 2.

 

Konzistentní jednání

Negativně jsou posouzeny zrušené zakázky – zadavatel rušil zakázky jen v nejnutnějších případech a vždy v souladu s ustanoveními ZVZ. (Konkrétně nezůstala nabídka, která prokázala kvalifikaci.)

 

Kvalita dat na profilu

Zakázka nemá uvedeno evidenční číslo z Věstníku

Zadavatel provedl doplnění evidenčních čísel

 

Dodavatel není uveden mezi uchazeči

Zadavatel má na profilu (v daném SW) uvedeny uchazeče v tabulce Uchazeči zakázky a dodavatele v tabulce Vybraní uchazeči zakázky.

 

Zakázka je vedena jako zadána/ukončena, ale nemá uvedeného dodavatele

Vesměs se jedná o VZMR, u kterých se uveřejňuje jen smlouva a to v případech, kdy hodnota zakázky přesáhne 500 tis. Kč.

 

Neshoduje se počet účastníků na profilu na ve Věstníku

Zadavatel má na profilu uvedeny uchazeče v tabulce Uchazeči zakázky a dodavatele v tabulce Vybraní uchazeči zakázky – pro hodnocení jste použili údaje jen z tabulky Uchazeči zakázky.

 

Neshoduje se cena uvedená na profilu a ve Věstníku

-          Ve většině případů porovnáváte cenu bez DPH uvedenou ve Věstníku s cenou s DPH na profilu

-          Ve dvou případech srovnáváte ceny dvou rozdílných zakázek (zakázka z Věstníku je porovnávána s jinou zakázkou na profilu)

-          V jednom případě je na profilu uvedena cena za jeden zásah a ve Věstníku při předpokládaném celkovém počtu zásahů (Provádění vybraných činností zimní údržby)

 

Údaj nedosahuje minimální požadované délky

Předpokládáme, že se jedná o Evidenční číslo zakázky ve Věstníků – číslo z Věstníku bylo doplněno u všech zakázek s výjimkou VZMR, které se ve Věstníku neuvádějí.

 

Zakázka není uvedena na žádném profilu zadavatele

Všechny uvedené zakázky jsou na profilu zadavatele.

 

Neshoduje se IČ dodavatele uvedené na profilu a ve Věstníku

V obou případech jste uznali jako nesprávné vyhodnocení z vaší strany.

 

IČ dodavatele je uvedeno ve Věstníku, ale není uvedené na profilu

Opět srovnáváte údaje dvou rozdílných zakázek (zakázka z Věstníku je porovnávána s jinou zakázkou na profilu).

 

Počet nabídek

Zadavatel zadává zakázky v souladu se ZVZ a není schopen ovlivnit počet uchazečů, kteří se ZŘ zúčastní.

 

Využívání nástrojů podporujících soutěž

Zadavatel zadává zakázky v souladu se ZVZ.

 

Hodnocení dodavatelů

Zadavatel nezodpovídá za to, že dodavatelé nezveřejňují své výsledky v OR, příp. že dávají dary politickým stranám.

 

Poskytování informací na vyžádání

 

Na vaši žádost o poskytnutí informací jsme odpověděli v souladu se zákonem č. 106//1999 Sb.

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

60%
average 52%
Largest contracts
Industry
Bids
Provádění revizí elektrických zařízení veřejného osvětlení v Olomouci
Údržba pouličního osvětlení
2
Ø4 in industry
Provádění vybraných činností zimní údržby v Olomouci
Odklízení sněhu
2
Ø3 in industry
„ Dodávka vozidla s výměnnými nástavbami“
Podvozky s výměnnými nástavbami
3
Ø2 in industry
TSMO - samosběrný zametací stroj
Zametací vozy
3
Ø3 in industry
Dodávka svozového vozidla s lineárním stlačováním
Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
6
Ø3 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

84%
average 62%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Elektromontáže Blesk, s. r. o.
2 17,578,768
Royal Chemical - Čr, s.r.o.
3 10,814,761
Bartoň a Partner s.r.o.
2 7,958,724
Kobit, spol. s r.o.
2 7,777,600
Profi Truck Business s.r.o.
2 7,348,000
Other suppliers 22 45,534,897

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

71%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (2 from 0)
Nonprice competition 0% (0 from 5)
Division into lots 80% (4 from 5)
E-auction 0% (0 from 5)
Innovative procedure 0% ( from 5)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

42%
average 67%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 97,012,751
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 443,237,250
Total 540,250,000

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

100%
average 73%
No contracts in negotiated procedure without publication.

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

69%
average 59%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 17%
Average requirements modifications count 0.25

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

83%
average 76%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 33)
Final or estimated price not published 30% (10 from 33)
Procedure type not published 0% (0 from 33)
Missing supplier ID 6% (2 from 33)
Missing buyer ID 0% (0 from 33)
Wrong buyer name 0% (0 from 33)
Missing call for tenders 12% (4 from 33)
Missing winning price 0% ( from 33)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 33)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

17%
average 36%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 29% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 1.67 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

84%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 33)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 33)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 33)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 33)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 33)
Supplier donating to political party 6% (2 from 33)
Supplier did not publish financial results on time 15% (5 from 33)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

0%
average 29%

No response

Buyer did not reply within mandatory 15 days limit.