Státní firmy • 2015

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČO 25826603

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

28.
pořadí
68%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Uvedené údaje nejsou objektivní, zadavatel realizuje také operativní nákupy v režimu VZMR, které nedosahují částky 500 tis. Kč a tudíž nejsou uveřejňovány na profilu zadavatele, nebo zadání veřejné zakázky je realizováno prostřednictvím centrálního zadavatele.

 

Kvalita dat ve Věstníku

-          Ve dvou případech se jedná o zjednodušeného podlimitního řízení;

-          Ve dvou případech se jednalo o jednací řízení s uveřejněním zadávané podle § 22 odst. 1 a 2 – obě řízení bezprostředně navazovala na zrušená ZŘ (obě zrušena pro neprokázání kvalifikace u všech uchazečů) a tudíž zadavatel není povinen uveřejnit oznámení. V oznámení o zadání zakázky bylo v obou případech uvedeno v čl. VI.2, že se jedná o JŘsU podle § 22 odst. 1 a 2.

 

Konzistentní jednání

Negativně jsou posouzeny zrušené zakázky – zadavatel rušil zakázky jen v nejnutnějších případech a vždy v souladu s ustanoveními ZVZ. (Konkrétně nezůstala nabídka, která prokázala kvalifikaci.)

 

Kvalita dat na profilu

Zakázka nemá uvedeno evidenční číslo z Věstníku

Zadavatel provedl doplnění evidenčních čísel

 

Dodavatel není uveden mezi uchazeči

Zadavatel má na profilu (v daném SW) uvedeny uchazeče v tabulce Uchazeči zakázky a dodavatele v tabulce Vybraní uchazeči zakázky.

 

Zakázka je vedena jako zadána/ukončena, ale nemá uvedeného dodavatele

Vesměs se jedná o VZMR, u kterých se uveřejňuje jen smlouva a to v případech, kdy hodnota zakázky přesáhne 500 tis. Kč.

 

Neshoduje se počet účastníků na profilu na ve Věstníku

Zadavatel má na profilu uvedeny uchazeče v tabulce Uchazeči zakázky a dodavatele v tabulce Vybraní uchazeči zakázky – pro hodnocení jste použili údaje jen z tabulky Uchazeči zakázky.

 

Neshoduje se cena uvedená na profilu a ve Věstníku

-          Ve většině případů porovnáváte cenu bez DPH uvedenou ve Věstníku s cenou s DPH na profilu

-          Ve dvou případech srovnáváte ceny dvou rozdílných zakázek (zakázka z Věstníku je porovnávána s jinou zakázkou na profilu)

-          V jednom případě je na profilu uvedena cena za jeden zásah a ve Věstníku při předpokládaném celkovém počtu zásahů (Provádění vybraných činností zimní údržby)

 

Údaj nedosahuje minimální požadované délky

Předpokládáme, že se jedná o Evidenční číslo zakázky ve Věstníků – číslo z Věstníku bylo doplněno u všech zakázek s výjimkou VZMR, které se ve Věstníku neuvádějí.

 

Zakázka není uvedena na žádném profilu zadavatele

Všechny uvedené zakázky jsou na profilu zadavatele.

 

Neshoduje se IČ dodavatele uvedené na profilu a ve Věstníku

V obou případech jste uznali jako nesprávné vyhodnocení z vaší strany.

 

IČ dodavatele je uvedeno ve Věstníku, ale není uvedené na profilu

Opět srovnáváte údaje dvou rozdílných zakázek (zakázka z Věstníku je porovnávána s jinou zakázkou na profilu).

 

Počet nabídek

Zadavatel zadává zakázky v souladu se ZVZ a není schopen ovlivnit počet uchazečů, kteří se ZŘ zúčastní.

 

Využívání nástrojů podporujících soutěž

Zadavatel zadává zakázky v souladu se ZVZ.

 

Hodnocení dodavatelů

Zadavatel nezodpovídá za to, že dodavatelé nezveřejňují své výsledky v OR, příp. že dávají dary politickým stranám.

 

Poskytování informací na vyžádání

 

Na vaši žádost o poskytnutí informací jsme odpověděli v souladu se zákonem č. 106//1999 Sb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Provádění revizí elektrických zařízení veřejného osvětlení v Olomouci
Údržba pouličního osvětlení
2
Ø4 v odvětví
Provádění vybraných činností zimní údržby v Olomouci
Odklízení sněhu
2
Ø3 v odvětví
„ Dodávka vozidla s výměnnými nástavbami“
Podvozky s výměnnými nástavbami
3
Ø2 v odvětví
TSMO - samosběrný zametací stroj
Zametací vozy
3
Ø3 v odvětví
Dodávka svozového vozidla s lineárním stlačováním
Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Elektromontáže Blesk, s. r. o.
2 17 578 768
Royal Chemical - Čr, s.r.o.
3 10 814 761
Bartoň a Partner s.r.o.
2 7 958 724
Kobit, spol. s r.o.
2 7 777 600
Profi Truck Business s.r.o.
2 7 348 000
Ostatní dodavatelé 22 45 534 897

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 80% (4 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 97 012 751
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 443 237 250
Nákupy celkem 540 250 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 33)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (10 z 33)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 33)
Chybné IČO dodavatele 6% (2 z 33)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 33)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 33)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 33)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (4 z 33)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

17%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 29% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 33)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 33)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 33)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 33)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 33)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (2 z 33)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (5 z 33)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.