Státní správa • 2015

Centrum pro regionální rozvoj Čr

IČO 65993870

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

5.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Technická podpora systémové infrastruktury pro Monitorovací systémy SF7+
Systémové a podpůrné služby
3
Ø1 v odvětví
Obnova serverové infrastruktury a datové úložiště
Počítačové sítě
2
Ø3 v odvětví
Náhrada aktivních prvků a příprava bezpečnostní infrastruktury na IPv6
Síťové routery
3
Ø4 v odvětví
Prodloužení podpory k licencím pro systém řízení báze dat
Podpora programového vybavení
4
Ø1 v odvětví
Podpory a licence pro systémovou infrastrukturu II
Podpora programového vybavení
5
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tesco Sw a.s.
2 20 503 880
Your System, spol.s r.o.
3 15 152 906
C System Cz a.s.
1 10 945 203
Ness Czech s.r.o.
2 10 252 100
Softwareone Czech Republic s.r.o.
2 6 863 915
Ostatní dodavatelé 15 22 268 982

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 57% (4 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 85 986 987
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 115 461 313
Nákupy celkem 201 448 300

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

73%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Prodloužení podpory k licencím pro databázové servery pro rok 2013
Krajní naléhavost
3 360 000
Dodání průběžné služby rozvoje Mapového serveru CRR ČR na roky 2013 - 2015
Neuveden
3 103 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

52%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 27%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,42

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (1 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (1 z 25)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

73%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,51 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 25)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 25)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (2 z 25)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 25)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 25)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 25)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (5 z 25)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.