Státní firmy • 2015

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

IČO 00183024

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

14.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy pavilonu I (1.etapa, výtah, dokončení)
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
6
Ø4 v odvětví
Léčiva 2014/2015 (2)
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
1
Ø3 v odvětví
Stavební úpravy pavilonu C pro LOOP
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
4
Ø4 v odvětví
Dodávka zemního plynu vč.sdružených služeb v roce 2012
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví
Dokončení modernizace prádelenské technologie v HL Luže – Košumberk
Stroje pro praní, čištění a sušení prádla
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
První Stavební Chrudim a.s.
1 21 217 571
Pragoperun, spol. s r.o.
2 13 553 500
Violka Luže s.r.o.
1 8 180 062
Marhold a.s.
1 6 895 000
Pragoplyn, a.s.
1 6 466 602
Ostatní dodavatelé 7 17 108 745

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

92%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 29% (2 z 7)
Elektronická aukce 57% (4 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 77 741 481
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 173 939 765
Nákupy celkem 251 681 246

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (1 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 8% (1 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (2 z 13)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.