Malá města • 2016

Město Kraslice

IČO 00259438

Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kraslice – revitalizace středu města
Stavební práce na městské výstavbě
6
Ø5 v odvětví
DODÁVKY PLYNU PRO MĚSTO KRASLICE OD 1. 1. 2015 DO 1. 1. 2018
Zemní plyn
6
Ø3 v odvětví
Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
5
Ø4 v odvětví
Kraslice – obnova dopravní infrastruktury města – I. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví
Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu ve městě Kraslice
Vybavení hřišť
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Algon, a.s.
3 14 195 559
Colas Cz, a.s.
2 13 310 986
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
2 11 019 234
Conte spol. s r.o.
1 10 500 000
Stavební společnost Varo, s.r.o.
1 9 059 622
Ostatní dodavatelé 6 8 437 904

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 80% (4 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (5 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 15)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 7% (1 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (2 z 15)