Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kraslice

IČO 00259438

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

7.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
DODÁVKY PLYNU PRO MĚSTO KRASLICE OD 1. 1. 2015 DO 1. 1. 2018
Zemní plyn
6
Ø5 v odvětví
Kraslice - bezbariérové komunikace pro pěší
Stavební úpravy chodníků
10
Ø6 v odvětví
Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
5
Ø4 v odvětví
Město Kraslice – nákup zemního plynu v období od 1.1.2018 do 1. 1. 2021
Zemní plyn
3
Ø5 v odvětví
Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu ve městě Kraslice
Vybavení hřišť
4
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
CONTE spol. s r.o.
2 18 530 000
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 9 297 319
Stavební společnost VARO, s.r.o.
1 9 059 622
COLAS CZ, a.s.
1 6 942 982
PE-REZA, spol. s r.o.
1 3 333 298
Ostatní dodavatelé 5 6 422 643

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 90 791 905
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 129 342 602
Nákupy celkem 220 134 507

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice
Mimo směrnici
2 224 982
Dodatečné stavební práce při obnově dopravní infrastruktury města Kraslice – I. Etapa
Vícepráce
113 161

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (3 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

62%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 90% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)