Státní správa • 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv

IČO 00023817

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

29.
pořadí
67%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tronevia a.s.
6 68 599 592
Ders Group s.r.o.
2 21 964 875
Oksystem a.s.
4 12 410 450
Domistav Cz a.s.
1 9 129 783
Ict Energo, s.r.o.
2 7 388 480
Ostatní dodavatelé 22 56 555 477

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 27% (7 z 26)
Necenová soutěž 15% (4 z 26)
Dělení zakázky na části 8% (2 z 26)
Elektronická aukce 0% (0 z 26)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 176 048 658
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 427 075 040
Nákupy celkem 603 123 698

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

58%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

49%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,47

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 13% (5 z 39)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (8 z 39)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 39)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 39)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 39)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 39)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 39)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (4 z 39)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

6%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 8% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,18 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

70%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 13% (5 z 39)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 5% (2 z 39)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 39)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 39)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 39)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 39)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (8 z 39)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.