Státní správa • 2015

Ministerstvo financí

IČO 00006947

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
9 419 284 475
Awt Rekultivace a.s.
6 317 397 068
Kr Ostrava a.s.
2 305 579 429
Ekora s.r.o.
3 259 677 009
O2 Czech Republic a.s.
10 231 642 605
Ostatní dodavatelé 176 2 955 892 975

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 48% (29 z 61)
Necenová soutěž 23% (14 z 61)
Dělení zakázky na části 5% (3 z 61)
Elektronická aukce 0% (0 z 61)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

12%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 4 578 256 563
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 339 212 865 534
Nákupy celkem 343 791 122 097

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

14%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 18%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 209)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (49 z 209)
Neuvedený druh řízení 0% (1 z 209)
Chybné IČO dodavatele 2% (4 z 209)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 209)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 209)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (3 z 209)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (16 z 209)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

53%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 76% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,21 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 209)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (1 z 209)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (10 z 209)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 209)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 209)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (1 z 209)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (29 z 209)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.