Hospitals • 2015

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

IČO 00842001

Buyer profile lacks mandatory machine readability. The competition for contracts is low.

Buyer's statement

Dobrý den,

níže uvádím naše vyjádření k Vámi zpracovaným výsledkům:

Soutěžní řízení

1) soutěžili jsme v jednacím řízení bez uveřejnění, a to VZ: Vybavení Iktového centra - SW pro multidetektorový CT přístroj - viz. ev. č. 478947 a přiložená Písemná zpráva zadavatele v příloze

Kvalita dat ve Věstníku:

1) Vybavení Iktového centra - SW pro multidetektorový CT přístroj, ev. č. 478947 - nejsou ŽÁDNÉ odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky - šlo o JŘBÚ, VZ byla zadána tak, jak byla vyhlášena - viz písemná zpráva zadavatele a souhlasené stanovisko MZ ČR (na plnění VZ bylo čerpáno z fondů EU), tato VZ byla předběžně oznámena dne 17.1.2014, oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex Ante bylo uveřejněno 2.5.2014 a oznámení o zadání VZ bylo uveřejněno 12.6.2014.

2) Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. ev. č. 238681 - šlo o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, tzn., že nebyla povinnost uveřejňovat oznámení o zakázce. Šlo pouze o administrativní pochybení ve formuláři - Oznámení o zadání VZ č. 7203010038681 . Pro potvrzení svého tvrzení přikládám Písemnou zprávu k dané VZ. Žádám o úpravu výsledků.

3) Vybavení Iktového centra - EEG moduly - nejsou ŽÁDNÉ odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky - tato zakázka je ve VVZ evidována pod dvěma ev. č. 478943 a 490226 - první jmenovaná byla zrušena ze zákonných důvodů. Následovala opakovaná VZ, která byla zadána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Přikládám písemné zprávy k oběma VZ i souhlasné stanovisko MZ ČR (na plnění VZ bylo čerpáno z fondů EU).

Kvalita dat profilu

1) Systém hlásí chybu, když chci vidět výsledky profilu.

2) Za období 2012 - 2014 jsme měli 3 profily - http://e-zakazky.cz/, https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00842001 a https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html . Veškeré uveřejňování probíhalo plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Hodnocení dodavatelů

1) Nezveřejňování výsledků v Obchodním rejstříku - zadavatel NEMÁ jinou povinnost ve vztahu k subdodavatelům, než je uveřejňovat ve VVZ a na profilu zadavatele. Žádám o vysvětlení  tohoto kritéria hodnocení.

 

S pozdravem

 

Mgr. Alena Ševčíková, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek

Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.

alena.sevcikova@nnm.cz

 

 

 

zIndex comment

Poskytujeme komentář k jednotlivým bodům vyjádření:

Soutěžní řízení - výsledek zakázky s daným evidenčním číslem byly uveřejněny pro JŘBU atypicky s pomocí tří různých formulářů (což vedlo i ke zjištění 1) v následujícím bodě). Vznikla tak chyba v databázi, která nicméně nijak nezhoršila hodnocení Vaší nemocnice - zlepšila jeden ukazatel, zhoršila druhý.

Kvalita dat ve Věstníku - Zakázka 2) nebyla korektně identifikována jako ZPŘ, viz často kladený dotaz č. 6 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq . U zakázky 3) Vybavení Iktového centra - EEG moduly si odporují informace o využití elektronické aukce v Oznámení o zakázce a Oznámení o zadání zakázky.

Kvalita dat na profilu - aktuální profil k datu poslední kontroly vůbec neměl funkční strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu, resp. vyhlášce 133/2012 Sb. Doporučujeme provést kontrolu s jeho provozovatelem (detaily v případě zájmu poskytneme emailem)

Hodnocení dodavatelů - v principu souhlasíme, detailní popis kritéria zde http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=hodnoceni_dodavatelu (lze se na něj prokliknout ikonou "i" u každého ukazatele).

Doufáme, že komentář napomůže k lepšímu chápání provedeného hodnocení a jeho snazšího použití jako zpětné vazby.
za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

20%
average 57%
Largest contracts
Industry
Bids
Dodávky spotřebního materiálu vázané na výpůjčky hemodialyzačních přístrojů
Filtry pro dialýzu
2
Ø5 in industry
Komplexní úklid pro Nemocnici Nové Měst na Moravě
Úklidové služby
6
Ø8 in industry
Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
Výstavba parkovišť
4
Ø5 in industry
Jednorázové rouškování
Zdravotnický savý materiál
5
Ø5 in industry
Anesteziologické přístroje
Anesteziologické přístroje
2
Ø3 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

67%
average 69%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Fresenius Medical Care - Čr, s.r.o.
1 26,834,700
Olman spol. s r.o.
1 24,651,737
Stargen Eu s.r.o.
3 5,194,100
Jcz, s.r.o.
1 5,056,815
B. Braun Medical s.r.o.
1 3,597,680
Other suppliers 22 22,011,609

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

94%
average 82%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (3 from 0)
Nonprice competition 67% (4 from 6)
Division into lots 0% (0 from 6)
E-auction 83% (5 from 6)
Innovative procedure 0% ( from 6)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

38%
average 45%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 118,489,022
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 718,458,478
Total 836,947,500

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

100%
average 78%
No contracts in negotiated procedure without publication.

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

90%
average 53%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 0%
Average requirements modifications count 0.40

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

94%
average 83%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 29)
Final or estimated price not published 0% (0 from 29)
Procedure type not published 0% (0 from 29)
Missing supplier ID 17% (5 from 29)
Missing buyer ID 0% (0 from 29)
Wrong buyer name 0% (0 from 29)
Missing call for tenders 3% (1 from 29)
Missing winning price 0% ( from 29)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 29)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

0%
average 45%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 71% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.00 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

94%
average 89%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 29)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 29)
Subcontractor share above 50 % 10% (3 from 29)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 29)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 29)
Supplier donating to political party 0% (0 from 29)
Supplier did not publish financial results on time 24% (7 from 29)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

50%
average 33%

Conditional disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.