Nemocnice • 2015

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

IČO 00842001

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Konkurence je nedostatečná.

Vyjádření zadavatele

Dobrý den,

níže uvádím naše vyjádření k Vámi zpracovaným výsledkům:

Soutěžní řízení

1) soutěžili jsme v jednacím řízení bez uveřejnění, a to VZ: Vybavení Iktového centra - SW pro multidetektorový CT přístroj - viz. ev. č. 478947 a přiložená Písemná zpráva zadavatele v příloze

Kvalita dat ve Věstníku:

1) Vybavení Iktového centra - SW pro multidetektorový CT přístroj, ev. č. 478947 - nejsou ŽÁDNÉ odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky - šlo o JŘBÚ, VZ byla zadána tak, jak byla vyhlášena - viz písemná zpráva zadavatele a souhlasené stanovisko MZ ČR (na plnění VZ bylo čerpáno z fondů EU), tato VZ byla předběžně oznámena dne 17.1.2014, oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex Ante bylo uveřejněno 2.5.2014 a oznámení o zadání VZ bylo uveřejněno 12.6.2014.

2) Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. ev. č. 238681 - šlo o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, tzn., že nebyla povinnost uveřejňovat oznámení o zakázce. Šlo pouze o administrativní pochybení ve formuláři - Oznámení o zadání VZ č. 7203010038681 . Pro potvrzení svého tvrzení přikládám Písemnou zprávu k dané VZ. Žádám o úpravu výsledků.

3) Vybavení Iktového centra - EEG moduly - nejsou ŽÁDNÉ odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky - tato zakázka je ve VVZ evidována pod dvěma ev. č. 478943 a 490226 - první jmenovaná byla zrušena ze zákonných důvodů. Následovala opakovaná VZ, která byla zadána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Přikládám písemné zprávy k oběma VZ i souhlasné stanovisko MZ ČR (na plnění VZ bylo čerpáno z fondů EU).

Kvalita dat profilu

1) Systém hlásí chybu, když chci vidět výsledky profilu.

2) Za období 2012 - 2014 jsme měli 3 profily - http://e-zakazky.cz/, https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00842001 a https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html . Veškeré uveřejňování probíhalo plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Hodnocení dodavatelů

1) Nezveřejňování výsledků v Obchodním rejstříku - zadavatel NEMÁ jinou povinnost ve vztahu k subdodavatelům, než je uveřejňovat ve VVZ a na profilu zadavatele. Žádám o vysvětlení  tohoto kritéria hodnocení.

 

S pozdravem

 

Mgr. Alena Ševčíková, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek

Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.

alena.sevcikova@nnm.cz

 

 

 

Vyjádření zIndexu

Poskytujeme komentář k jednotlivým bodům vyjádření:

Soutěžní řízení - výsledek zakázky s daným evidenčním číslem byly uveřejněny pro JŘBU atypicky s pomocí tří různých formulářů (což vedlo i ke zjištění 1) v následujícím bodě). Vznikla tak chyba v databázi, která nicméně nijak nezhoršila hodnocení Vaší nemocnice - zlepšila jeden ukazatel, zhoršila druhý.

Kvalita dat ve Věstníku - Zakázka 2) nebyla korektně identifikována jako ZPŘ, viz často kladený dotaz č. 6 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq . U zakázky 3) Vybavení Iktového centra - EEG moduly si odporují informace o využití elektronické aukce v Oznámení o zakázce a Oznámení o zadání zakázky.

Kvalita dat na profilu - aktuální profil k datu poslední kontroly vůbec neměl funkční strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu, resp. vyhlášce 133/2012 Sb. Doporučujeme provést kontrolu s jeho provozovatelem (detaily v případě zájmu poskytneme emailem)

Hodnocení dodavatelů - v principu souhlasíme, detailní popis kritéria zde http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=hodnoceni_dodavatelu (lze se na něj prokliknout ikonou "i" u každého ukazatele).

Doufáme, že komentář napomůže k lepšímu chápání provedeného hodnocení a jeho snazšího použití jako zpětné vazby.
za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávky spotřebního materiálu vázané na výpůjčky hemodialyzačních přístrojů
Filtry pro dialýzu
2
Ø5 v odvětví
Komplexní úklid pro Nemocnici Nové Měst na Moravě
Úklidové služby
6
Ø8 v odvětví
Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
Výstavba parkovišť
4
Ø5 v odvětví
Jednorázové rouškování
Zdravotnický savý materiál
5
Ø5 v odvětví
Anesteziologické přístroje
Anesteziologické přístroje
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Fresenius Medical Care - Čr, s.r.o.
1 26 834 700
Olman spol. s r.o.
1 24 651 737
Stargen Eu s.r.o.
3 5 194 100
Jcz, s.r.o.
1 5 056 815
B. Braun Medical s.r.o.
1 3 597 680
Ostatní dodavatelé 22 22 011 609

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (3 z 6)
Necenová soutěž 67% (4 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 83% (5 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

38%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 118 489 022
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 718 458 478
Nákupy celkem 836 947 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 78%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

90%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 17% (5 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 7% (2 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 71% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (3 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (7 z 29)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.