Státní firmy • 2015

Dopravní podnik města Brna,a.s.

IČO 25508881

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) O zakázky je dostatečná konkurence.

14.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Omv Česká republika, s.r.o.
1 1 390 269 000
Popilka spol. s r.o.
1 1 390 269 000
Mol Česká republika, s.r.o.
1 1 390 269 000
Čepro, a.s.
1 1 390 269 000
Škoda Electric a.s.
2 790 800 000
Ostatní dodavatelé 18 2 071 855 006

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (3 z 6)
Necenová soutěž 33% (2 z 6)
Dělení zakázky na části 17% (1 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 8 476 603 993
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 8 476 603 993

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka 30 ks kloubových nízkopodlažních trolejbusů
Rámcová smlouva
395 400 000
Rekonstrukce 6 ks tramvají T3 na Vario LFR a 6 ks tramvají k2 na Vario LF2R
Neuveden
255 210 000
Rekonstrukce 6 ks tramvají T3 na Vario LFR a 2 ks tramvají K2 na Vario LF2R
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
153 360 000
Rekonstrukce a modernizace 4 ks tramvají K2 na Vario LF2R.E
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
99 900 000
Celková oprava a modernizace 10 ks autobusů KAROSA B931.E.1707, 3 ks autobusů KAROSA B961E.1970 r.v. 2002 a 3 ks autobusů KAROSA B961E.1970 r.v. 2004
Neuveden
55 640 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,57

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

26%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 28% (7 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 8% (2 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 40% (10 z 25)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

10%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 21% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 25)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 25)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (1 z 25)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 25)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 25)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 25)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (2 z 25)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.