Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Velká Bíteš

IČO 00295647

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

15%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
4
Ø6 v odvětví
„Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
2
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p. o. na ul. Sadová č. p. 579 ve Velké Bíteši
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

8%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
IMOS Brno, a.s.
2 53 958 494
KROS – stav, a.s.
2 11 352 938
Kros STAV a.s.
1 59 065

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 108 604 137
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 322 455 141
Nákupy celkem 431 059 278

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 3,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 17% (1 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,80 (Průměrný počet chyb na zakázku)