Státní správa • 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČO 00022985

Dobrý zadavatel. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

17.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Realizace mediální strategie OP VaVpI III
Reklamní a marketingové služby
3
Ø3 v odvětví
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2015 a rok 2016.
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví
Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování
Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
1
Ø3 v odvětví
Vzdělávání zaměstnanců implementační struktury OP VK a OP VaVpI
Vzdělávání zaměstnanců
6
Ø3 v odvětví
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015 a rok 2016.
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pragoplyn, a.s.
4 77 730 226
Knowlimits s.r.o.
2 60 819 733
Technopolis Limited
0 33 009 221
Sofo Group a.s.
1 23 400 000
Centropol Energy, a.s.
1 18 197 875
Ostatní dodavatelé 41 174 598 047

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 408 750 103
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 417 801 475
Nákupy celkem 826 551 578

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

79%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

45%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 10%
Zrušené zakázky 36%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,24

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 50)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (10 z 50)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 50)
Chybné IČO dodavatele 6% (3 z 50)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 50)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 50)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 50)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (4 z 50)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

29%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 38% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,95 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 50)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 50)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 50)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 50)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 50)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 50)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (9 z 50)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.