Státní firmy • 2015

Český metrologický institut

IČO 00177016

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

17.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rámcová smlouva na operativní leasing vozidel pro ČMI - 2
Finanční služby
2
Ø4 v odvětví
Přístavba Pardubice - 2
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Dodávka letenek a služeb souvisejících.
Služby cestovních agentur, tour operátorů a pomoc turistům
6
Ø2 v odvětví
Výpočetní systém se sdílenou pamětí a vysokým výkonem - 2
Superpočítače
5
Ø2 v odvětví
Plynový chromatograf
Plynové chromatografy
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Čsob Leasing, a.s.
1 40 000 000
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
1 32 873 875
Neznámý dodavatel
0 13 667 984
Thomas Cook s.r.o.
1 10 000 000
M Computers s.r.o.
1 9 044 474
Ostatní dodavatelé 26 79 045 543

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 184 631 879
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 226 000 976
Nákupy celkem 410 632 855

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávková vozidla se speciálními nástavbami a EMS pro ověřování výdejních stojanů PH - IV
Neuveden
3 151 652
Dodávková vozidla se speciálními nástavbami - II
Neuveden
2 506 610
Výkonový vysokofrekvenční zesilovač - II
Neuveden
1 823 595
Vakuové napařovací zařízení
Neuveden
1 420 000
Spektrální analyzátor - II
Neuveden
1 044 632

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

53%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 42%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,26

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 34)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 34)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 34)
Chybné IČO dodavatele 26% (9 z 34)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 34)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 34)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 6% (2 z 34)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 34)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

66%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 85% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,89 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 34)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 34)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 34)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 34)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 34)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (1 z 34)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (4 z 34)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.