Nemocnice • 2015

Masarykův onkologický ústav

IČO 00209805

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

4.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Fludeoxyglukosa-(18F)
Radioaktivní materiály
neuveden
Ø4 v odvětví
Ozařovna pro LU IV a V
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Biologická léčba 2013 - injekční / infuzní roztok
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
5
Ø3 v odvětví
Biologická léčba 2014 – injekční / infuzní roztok
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
4
Ø3 v odvětví
RECAMO – Education/Learning Unit – stavební úpravy 6. NP stávajícího objektu Švejdova pavilonu
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
10
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
26 230 154 613
Alliance Healthcare s.r.o.
18 197 676 749
Újv Řež, a. s.
1 130 000 000
D-pharm, a.s.
5 88 599 221
Rent-pharm,a.s.
6 88 157 585
Ostatní dodavatelé 85 733 669 363

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (13 z 91)
Necenová soutěž 13% (12 z 91)
Dělení zakázky na části 74% (67 z 91)
Elektronická aukce 95% (86 z 91)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 581 434 952
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 245 019 548
Nákupy celkem 2 826 454 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Servisní služby pro lineární urychlovače
Neuveden
10 000 000
Upgade verifikačního a plánovacího systému radioterapie MOÚ
Neuveden
8 850 000
RELICEO – EIZ I
Neuveden
6 673 706
Podpora provozu vybraných informačních systémů v rámci lékárenského systému PANAKEA
Neuveden
5 200 000
Upgrade řídících kabinetů lineárních urychlovačů
Neuveden
2 900 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 10%
Zrušené zakázky 19%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,82

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (10 z 142)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (15 z 142)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 142)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 142)
Chybné IČO zadavatele 1% (2 z 142)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 142)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 20% (28 z 142)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 13% (18 z 142)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

1%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 1% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,62 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 142)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (1 z 142)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 142)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 142)
Insolvence dodavatele 1% (2 z 142)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (5 z 142)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (19 z 142)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.