Nemocnice • 2015

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO 27256391

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Technologie pro objekt SO 04 - Pavilon N – Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Zdravotnické přístroje
2
Ø2 v odvětví
"Rekonstrukce objektu SO.03 - pavilon "O" - v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje“
Výstavba nemocničních zařízení
4
Ø3 v odvětví
Poskytování úklidových prací a služeb
Úklidové služby
8
Ø8 v odvětví
Technologie pro Pavilon D – Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Zdravotnické přístroje
3
Ø2 v odvětví
Skiagraficko-skiaskopický komplet s přímou digitalizací
Zdravotnické přístroje
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hospimed, spol. s r.o.
2 156 083 670
Metrostav a.s.
1 98 493 153
Gsus absolutní čistota a.s.
1 57 600 000
Chironax Estral spol. s r. o.
1 14 268 900
Edomed a.s.
1 10 328 000
Ostatní dodavatelé 23 49 259 448

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

32%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 386 033 172
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 495 862 828
Nákupy celkem 3 881 896 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Oblastní nemocnice Kolín a.s., nemocnice SČK – technologické vybavení Iktového centra - Multidetektorový CT přístroj – upgrade
Neuveden
4 623 410

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 14% (4 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (3 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

35%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,54 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 3% (1 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (5 z 29)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.