Státní správa • 2015

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

IČO 71376500

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

17.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vytvoření a implementace základu jednotné technologické platformy včetně identity managementu, platformy pro vytěžování dat a napojení na základní registry veřejné správy
Zdravotnické informační systémy
3
Ø1 v odvětví
Poskytování služeb Kompetenčního centra ICT
Zdravotnické informační systémy
3
Ø1 v odvětví
Aplikační podpora
Zdravotnické informační systémy
1
Ø1 v odvětví
Systém řízení kvality a hodnocení bezpečnosti
Zdravotnické informační systémy
2
Ø1 v odvětví
Řízení projektového portfolia
Zdravotnické informační systémy
2
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Icz a.s.
3 129 457 000
Skylab, spol. s r.o.
1 52 000 000
Siks a.s.
1 18 000 000
solit project, s.r.o.
1 17 800 000
Mhm computer a.s.
1 15 877 770
Ostatní dodavatelé 6 43 543 401

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 75% (3 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 376 594 171
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 188 054 234
Nákupy celkem 564 648 405

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

56%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Aplikační podpora
Jediný dodavatel (právní důvody)
18 000 000
Kompetenční centrum ICT - Provozní systémy - část Spisová služba
Jediný dodavatel (právní důvody)
12 207 000
Kompetenční centrum ICT - Provozní systémy - část Ekonomický informační systém
Jediný dodavatel (právní důvody)
10 708 000
Kompetenční centrum ICT - Provozní systémy - část Personalistika a mzdy
Jediný dodavatel (právní důvody)
9 203 164

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

45%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 10%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,80

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (2 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

51%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 60% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,59 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 46% (6 z 13)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.