Malá města • 2016

Město Telč

IČO 00286745

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zpřístupnění telčského podzemí
Rekonstrukce budov
4
Ø5 v odvětví
Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského v Telči
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví
Dopravní terminál u areálu škol v ulici Hradecká
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø5 v odvětví
„Bezbariérové úpravy chodníku podél II/406 – II. etapa (ul. Na Hrázi, 9. Května)“
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Starkon a.s.
2 14 069 455
Podzimek a synové s.r.o.
1 9 359 377
Sates Čechy s.r.o.
2 9 178 075
Porr a.s.
1 7 835 288
Strabag a.s.
1 7 413 700
Ostatní dodavatelé 17 32 262 038

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 33% (2 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (2 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 24)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (1 z 24)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 24)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 24)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (1 z 24)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 24)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 24)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (2 z 24)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 42% (10 z 24)