Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Telč

IČO 00286745

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

27.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a odbahnění rybníka Štěpnický v Telči
Výstavba vodních děl
6
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce ulice Tyršova, Mládkova, Nám. Hrdinů
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø7 v odvětví
Výstavba kanalizace a vodovodu v ul. Mládkova, Tyršova a nám. Hrdinů v Telči
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
15
Ø7 v odvětví
Cyklostezka Telč - Lipky
Výstavba cyklistických stezek
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči
Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce
1
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
VHS Bohemia a.s.
1 24 860 133
TOMIreko, s.r.o.
1 11 704 398
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
1 11 399 570
EUROVIA CS, a.s.
1 9 484 659
H & B delta, s.r.o.
1 7 232 605
Ostatní dodavatelé 10 18 704 969

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 151 073 098
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 348 272 351
Nákupy celkem 499 345 448

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

48%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 62% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,54 (Průměrný počet chyb na zakázku)