Malá města • 2016

Město Nejdek

IČO 00254801

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komunální a technické služby pro město Nejdek
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø3 v odvětví
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø5 v odvětví
„Realizace úspor energií – ZŠ nám. Karla IV., Nejdek“
Stavební úpravy školních budov
7
Ø5 v odvětví
„Realizace úspor energií – ZŠ Karlovarská, Nejdek“
Stavební úpravy školních budov
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
1 419 641 200
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
1 254 804 368
morez stavební s.r.o.
1 7 493 501
Isso - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
1 3 018 179

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 100% (1 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 4)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 4)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 4)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 4)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 4)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 4)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 4)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 50% (2 z 4)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 4)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 4)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 4)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 4)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 4)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 4)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 4)