Malá města • 2016

Město Kunovice

IČO 00567892

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

35%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Areál Jízdy králů Kunovice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
"Zateplení objektu MŠ Mládežnická v Kunovicích u Uh. Hradiště"
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
Dodávky tepla pro město Kunovice
Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie
10
Ø1 v odvětví
Údržba travnatých ploch – Kunovice
Služby při údržbě pozemků
4
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Berger Bohemia a. s.
1 13 998 770
Papp, spol. s r. o.
1 12 478 784
Odpady-třídění-recyklace a.s.
1 11 318 583
Cgm Morava s.r.o.
1 9 541 999
Reúss Energetika a.s.
1 4 990 000
Ostatní dodavatelé 4 7 180 773

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (1 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 11% (1 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (1 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (1 z 9)