Státní firmy • 2015

Technické služby Opava s. r. o.

IČO 64618188

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Lis pro separační linku odpadu TSO"
Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
1
Ø2 v odvětví
Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Opava
Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
2
Ø3 v odvětví
Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Opava
Vozidla pro sběr odpadků
2
Ø3 v odvětví
Dodávka vozidla pro svoz směsného odpadu
Vozidla pro sběr odpadků
3
Ø3 v odvětví
Vybudování SSZ Opava-Komárov
Instalace a montáž zařízení pro řízení provozu
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Croy s.r.o.
2 8 295 326
A-tec servis s.r.o.
2 8 051 000
Fornal trading s.r.o.
2 8 000 500
Ekoprav, s.r.o.
1 4 588 719
Patriot, spol. s r. o.
1 3 430 367
Ostatní dodavatelé 10 7 163 684

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 57 401 997
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 148 601 779
Nákupy celkem 206 003 776

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 76% (16 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 10% (2 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (2 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

9%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 11% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,81 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 21)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 21)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 21)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 21)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 21)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 21)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (6 z 21)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.