Státní správa • 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj

IČO 66002222

Dobrý zadavatel. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

10.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
7
Ø2 v odvětví
Pořízení HW platformy a Infrastruktury serverovny pro MS2014+
Počítačové servery
3
Ø3 v odvětví
Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let
Výpočetní podpora a poradenské služby
4
Ø1 v odvětví
"Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor"
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
3
Ø2 v odvětví
HW a SW vybavení pro záložní pracoviště Aplikace MS2014+
Počítačové servery
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tesco Sw a.s.
6 850 123 694
Datasys s.r.o.
5 531 520 214
Ernst & Young Audit, s.r.o.
1 78 000 000
Gc System a.s.
3 62 775 041
Asd Software, s.r.o.
9 47 920 800
Ostatní dodavatelé 89 440 777 313

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 53% (17 z 32)
Necenová soutěž 41% (13 z 32)
Dělení zakázky na části 22% (7 z 32)
Elektronická aukce 0% (0 z 32)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 052 633 020
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 15 325 666
Nákupy celkem 2 067 958 686

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

59%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 2%
Zrušené zakázky 27%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,80

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 113)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (9 z 113)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 113)
Chybné IČO dodavatele 4% (4 z 113)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 113)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 113)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (1 z 113)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (5 z 113)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

75%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 96% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,86 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 113)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 113)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (2 z 113)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 113)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 113)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 113)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 26% (29 z 113)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.