Kraje • 2016

Jihočeský kraj

IČO 70890650

Dobrý zadavatel. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

1.
pořadí
83%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1.etapa, část 1.1
Výstavba silnic
12
Ø5 v odvětví
Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa
Výstavba silnic
15
Ø5 v odvětví
Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa - vícepráce
Výstavba silnic
15
Ø5 v odvětví
Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta – I. fáze
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2015
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Swietelsky stavební s.r.o.
38 684 384 317
Strabag a.s.
33 375 027 117
Eurovia Cs, a.s.
38 311 187 554
E.on Energie, a.s.
6 254 730 379
D.i.s., spol. s r.o.
13 230 704 994
Ostatní dodavatelé 235 1 394 335 263

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (35 z 138)
Necenová soutěž 16% (22 z 138)
Dělení zakázky na části 48% (66 z 138)
Elektronická aukce 0% (0 z 138)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 3 463 657 381
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 144 872 296
Nákupy celkem 4 608 529 677

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

72%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 5%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,51

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (32 z 363)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 13% (47 z 363)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 363)
Chybné IČO dodavatele 2% (7 z 363)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 363)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 363)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (2 z 363)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (16 z 363)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (1 z 363)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (2 z 363)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (5 z 363)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (1 z 363)
Insolvence dodavatele 0% (1 z 363)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (17 z 363)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 6% (21 z 363)