Státní firmy • 2015

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

IČO 00844641

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce stravovacího provozu – dodávka technologického zařízení
Instalace a montáž vybavených kuchyní
3
Ø5 v odvětví
Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov
Zdravotnické přístroje
3
Ø2 v odvětví
SZZ Krnov - úpravy stravovacího provozu
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Nákup mobilního skiaskopického přístroje s C- ramenem
Diagnostický rentgenový systém
2
Ø2 v odvětví
Zateplení stravovacího zařízení a energobloku SZZ Krnov
Tepelné izolace
2
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stargen Eu s.r.o.
1 19 425 750
Rakord - R & R, spol. s r.o.
4 17 875 096
Audioscan, spol. s r.o.
1 14 997 000
Aura Medical s.r.o.
1 5 290 000
Chironax Frýdek - Místek s.r.o.
2 4 408 000
Ostatní dodavatelé 6 5 319 210

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 50% (1 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

26%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 67 315 056
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 901 353 444
Nákupy celkem 968 668 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

26%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce stravovacího provozu – dodávka technologického zařízení
Neuveden
19 425 750

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

40%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 67%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 13% (2 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

96%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,16 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 53% (8 z 15)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.