Státní správa • 2015

Ministerstvo obrany

IČO 60162694

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Telekomunikační okruhy - rámcová smlouva
Telekomunikační služby
4
Ø2 v odvětví
Průzkumné čidla - nákup
Radarová zařízení
1
Ø3 v odvětví
Telekomunikační služby - služby přenosu dat VSAT - rámcová smlouva
Telekomunikační služby
2
Ø2 v odvětví
Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol.
Opravy a údržba letadel
1
Ø1 v odvětví
Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger poznávací značky 5105.
Opravy a údržba letadel
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

96%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
O2 Czech Republic a.s.
2 358 160 000
Retia, a.s.
1 294 114 500
Intv, spol. s r.o.
1 240 000 000
Omnipol a.s.
4 203 364 601
Zenit, spol. s r.o.
2 200 964 192
Ostatní dodavatelé 456 4 319 112 732

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 38% (80 z 210)
Necenová soutěž 5% (10 z 210)
Dělení zakázky na části 52% (109 z 210)
Elektronická aukce 0% (1 z 210)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 5 947 009 881
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 41 233 170 200
Nákupy celkem 47 180 180 081

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

21%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol.
Jediný dodavatel (technické důvody)
198 347 107
Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger poznávací značky 5105.
Jediný dodavatel (technické důvody)
161 054 780
„Komplexní pozáruční servis mikrovlnné sítě“
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
128 666 667
Nákup služeb k zabezpečení provozu radiolokátoru ARTHUR
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
84 906 250
Dodávka programových produktů - licencí informix, Lotus a Websphere portál
Jediný dodavatel (právní důvody)
74 958 171

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 34%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (9 z 469)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 19% (89 z 469)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 469)
Chybné IČO dodavatele 8% (39 z 469)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 469)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 469)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (5 z 469)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (36 z 469)