Státní firmy • 2015

Chevak Cheb, a.s.

IČO 49787977

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

14.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odkanalizování obce Pomezí nad Ohří
Stavební práce na výstavbě kanalizace
10
Ø5 v odvětví
Mariánské Lázně – rekonstrukce kanalizace Palackého ulice
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Kanalizace a vodovod Horní Dvory
Výkopové a zemní práce
6
Ø4 v odvětví
Vodovod Modřín
Výkopové a zemní práce
4
Ø4 v odvětví
Dodávka síranů pro ČOV společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
Síran hlinitý
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stamoza, společnost s ručením omezeným
4 58 865 824
Centropol Energy, a.s.
1 15 735 808
Stavmonta spol. s r.o.
1 13 385 269
Kemifloc a.s.
1 12 000 000
Suez Využití zdrojů a.s.
1 11 934 136
Ostatní dodavatelé 9 21 873 699

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (1 z 8)
Necenová soutěž 12% (1 z 8)
Dělení zakázky na části 25% (2 z 8)
Elektronická aukce 38% (3 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 133 794 737
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 455 136 763
Nákupy celkem 588 931 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,78

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 12% (2 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 6% (1 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (3 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 77% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,09 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (2 z 17)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.